Adviesbureau Parsèl


 • Bore-out:

  • Bij Bore-out raakt iemand uit balans doordat hij langdurig te weinig prikkels of uitdaging krijgt.
   U (of uw medewerker) werkt te lang routinematig en onder (kennis en vaardigheden) niveau.
   Bore-out is een vervelingsziekte. Het gevolg daarvan kan zijn dat zelfs de geringste uitdaging niet meer wordt aangegaan. De klachten kunnen - vreemd genoeg - lijken op burnout.

  • In geval van Bore-out is er vaak sprake van (een) vicieuze cirkel(s):

   • Door te weinig uitdagende dingen te doen
    krijg je ook niet de voldoening die naar meer doet smaken.

   • Als iedereen denkt dat iemand niet méér aankan,
    dan zal ook geen uitdagender werk worden aangeboden.


  Bore-out wordt vaak pas gedurende een coachingstraject ontdekt.


 • Bore-outgebeleiding:

  • We onderzoeken eerst met u de oorzaken van de Bore-out, om die vervolgens aan te pakken. Vaak gaat dat over: je eigen kwaliteiten erkennen èn er vervolgens voor zorgen dat je ze (weer) aan jezelf en/of aan anderen laat zien.
   Door het weer aangaan van de uitdaging doorbreek je de vicieuze cirkel(s).HomeWie we zijnWat we doen:


De SwieteContact